In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Maandelijkse gift

Wilt u ons structureel steunen en elke maand een vast bedrag storten? Bekijk dan hier welke acties we dankzij uw steun kunnen plannen.

Schenk jaarlijks een Nigerees gezin 4 kippen, 1 haan, een volledige kippenren met drink- en eetbak, 18 kg kippenvoer en een opleiding over veeteelttechnieken. Zo hebben ze eieren, kuikens, vlees, inkomen en mest.

Geef elk jaar een gezin in Oost-Congo 3 konijnen, 6 kooien, 6 drinkbakken, 2 eetbakken en de eerste diergeneeskundige zorgen. Na 1 jaar hebben de konijnen al 50 jongen gebaard, waarvan er 5 naar 2 andere gezinnen in nood gaan.

Schenk jaarlijks twee geiten, een bok en de eerste diergeneeskundige zorgen aan een kansarm gezin in Congo. Uw gift helpt ook een volgend gezin.

Haal elk jaar een Malinese vrouw uit de diepe armoede. Geef haar 3 geiten, voer, een geitenhok, dierengezondheidszorg en een startkapitaal om een eigen handeltje te starten.

Leid elk jaar een Nigerese man of vrouw op tot dierenverzorger, zodat hij/zij de dieren van duizenden gezinnen in de omliggende dorpen kan verzorgen en vaccineren.

Schenk elke maand een geit aan 4 Rwandese gezinnen. Deze planten zich snel voort en zorgen voor voedzame melk. De gezinnen kunnen nadien een geit verkopen in geval van nood.

€ ...
Anders

Kies een bedrag naar keuze. Wij zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt.