In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

 • Dierengezondheidszorg

  Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt private en publieke dierenartsen zodat zij de dieren van de agro-veehouders kunnen behandelen. Veehouders krijgen een opleiding in dierengezondheidszorg en kunnen zo als lokale dierenverzorger basiszorgen toedienen aan het vee in hun gemeenschap. Ze worden hierin begeleid door technici van de Burundese overheid.

 • Natuur

  Het beschermen van het milieu is cruciaal in een land met één van de hoogste bevolkingsdichtheden in Afrika, waar de druk op en overexploitatie van de bodem onrustwekkend zijn. Dierenartsen Zonder Grenzen promoot met zijn activiteiten de integratie van landbouw en veeteelt en verdeelt struikgewas om te vechten tegen bodemerosie en de dalende vruchtbaarheid van de bodem.

 • Handel

  In Sub-Sahara-Afrika leeft 80% van de bevolking van de veeteelt. Het is de belangrijkste motor van de lokale economie. Door de dierlijke productie en de toegang tot veemarkten te verbeteren, strijden we tegen honger en armoede. We maken veehouders bewust voor een betere hygiëne tijdens het melken en ondersteunen lokale coöperatieven die zuivelproducten op de markt brengen. We stimuleren agro-veehouders om de mest van hun vee te gebruiken op hun akkers en zo hun groenten- en fruitproductie te verhogen. We ondersteunen ook dorpen in het oprichten van gemeenschapsbanken, die microkredieten toekennen aan hun leden voor inkomensgenererende activiteiten.

 • Opleiding

  Dierenartsen Zonder Grenzen versterkt in Burundi de technische kennis van de kleine agro-veehouders. De veehouders die kleinvee krijgen, krijgen ook een opleiding in aangepaste technieken voor het verzorgen van de dieren. Ze leren om ziektes in een vroeg stadium te herkennen, zodat ze tijdig de lokale dierenverzorgers kunnen verwittigen, die dan de juiste zorgen toedienen. Aangezien er verschillende oorzaken zijn voor de kansarmoede van de Burundese gezinnen, geeft Dierenartsen Zonder Grenzen ook opleidingen in hygiëne, voeding, gezondheid en zelfs in lezen en schrijven. Het doel van deze coherente aanpak is om het leven van deze mensen op een duurzame en geïntegreerde manier te verbeteren.

 • Vrede

  In een postconflictsituatie is geen ontwikkeling mogelijk zonder vrede. Dierenartsen Zonder Grenzen probeert zoveel mogelijk te werken met groepen. Zo versterkt de ngo vrouwengroepen en verenigingen van agro-veehouders. En zo bevorderen we vrede, solidariteit en samenwerking. Het doorgeven van kleinvee zorgt ook voor een heuse solidariteit binnen de lokale gemeenschap. Het beheer van deze solidariteitsketens door lokale comités bevordert de dialoog in een gezonde uitwisselingsomgeving.

 • Nood

  Dierenartsen Zonder Grenzen voert vooral constructieve ontwikkelingsprogramma’s uit, maar biedt ook noodhulp wanneer dit nodig is. We delen veevoer uit of verkopen het een aan sterk verminderde prijs, maar we geven ook granen als voedselhulp aan de bevolking. We betalen de veehouders voor werk ten voordele van de gemeenschap, zoals het herstellen van waterpunten, scholen, ziekenhuizen en wegen. Zo hebben ze direct cash geld voor voedingsmiddelen. We kopen ook verzwakte dieren van de veehouders op en we betalen de dorpelingen voor het verwerken van het vlees, dat we nadien als voedselhup uitdelen aan de meest noodlijdende gezinnen.

 • Vrouwen

  De Afrikaanse vrouw is het fundament van de familie. Daarom wil Dierenartsen Zonder Grenzen via specifieke acties haar beslissingsmacht in de samenleving versterken. We geven vrouwengroepen pluimvee om hun inkomen te verbeteren. Door de kippen en eieren in groep te verkopen, krijgen de vrouwen een betere prijs voor hun product. Naast trainingen in pluimveetechnieken, krijgen deze vrouwen ook opleidingen in leiderschap en management, met als doel hun sociale positie binnen de gemeenschap te versterken.

 • Dieren

  Grootvee (runderen, kamelen) en kleinvee (geiten, schapen, varkens, kippen, cavia’s, konijnen) zijn een bron van voedsel en inkomsten. Ze zijn van belang voor de lokale economie en de voedselzekerheid. Ze dienen als trekkracht op het veld, voor vervoer en voor bemesting van de akkers. Vee is sociaal belangrijk, onder andere als bruidsprijs of voor religieuze vieringen. Wanneer mensen hun kudde verliezen, verliezen ze hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt. Door het vee te verzorgen en hun productie te verhogen, gaan we samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede.

Burundi: kansen voor lokale bevolking

11 juni 2015

Op het Burundese platteland heerst grote armoede: maar liefst 7 inwoners op 10 heeft er honger. Hun kinderen eten maar een of twee schamele maaltijden per dag. Door de hoge bevolkingdichtheid is er een tekort aan vruchtbare landbouwgrond en dus ook aan voedsel. Dierenartsen Zonder Grenzen wil daar iets aan doen. In 2014 startten we daarom een ontwikkelingsprogramma op in Burundi.

Lees meer...
Blog

De hoop en toekomst van Afrika

Geschreven door Joep van Mierlo op 10 juli 2013

Onze directeur Joep van Mierlo was in Centraal-Afrika om onze projecten te bezoeken. Hij hield een blog bij. "Ik heb voor het eerst in bijna twee weken even de tijd om iets neer te schrijven. Na veel administratieve prioriteiten en gelukkig ook technische en organisatorische workshops in Brussel en in het veld, ben ik twee weken op bezoek geweest bij onze projecten in Afrika."

Lees meer...