In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

 • Dierengezondheidszorg

  De dierengezondheidszorg in uitgestrekte landelijke gebieden in Afrika is vaak ontoereikend voor een optimale gezondheid van de kuddes. Het is dan ook van essentieel belang voor de veeteelt om een veterinair netwerk uit te bouwen. We stimuleren privédierenartsen om een praktijk op te starten op het platteland, we leiden veehouders op tot dierenverzorgers en we ondersteunen nationale en lokale overheidsinstanties bevoegd voor veeteelt. Dit netwerk staat in voor de gezondheid van de dieren en maakt de veehouders o.a. bewust voor preventieve en curatieve dierenverzorging, kwaliteitsvoer en het opslaan van voorraden veevoer.

 • Natuur

  De klimaatverandering richt door langdurige droogtes en verwoestende stortbuien steeds vaker ravages aan op het Afrikaanse continent. Water en grasland worden schaars. We ondersteunen lokale water- en graascomités, die boven- en ondergrondse waterpunten bouwen en onderhouden en afspraken maken over waar er gegrazen mag worden. De gemeenschappen leggen brandwegen aan om te vermijden dat een brand honderden kilometers grasland vernietigt. Ze creëren ook corridors zodat de grootschalige veetrek tussen de verschillende seizoenen geen schade aanricht aan bos- en landbouwgebied.

 • Dieren

  Grootvee (runderen, kamelen) en kleinvee (geiten, schapen, varkens, kippen, cavia’s, konijnen) zijn een bron van voedsel en inkomsten. Ze zijn van belang voor de lokale economie en de voedselzekerheid. Ze dienen als trekkracht op het veld, voor vervoer en voor bemesting van de akkers. Vee is sociaal belangrijk, onder andere als bruidsprijs of voor religieuze vieringen. Wanneer mensen hun kudde verliezen, verliezen ze hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt. Door het vee te verzorgen en hun productie te verhogen, gaan we samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede.

 • Handel

  In Sub-Sahara-Afrika leeft 80% van de bevolking van de veeteelt. Het is de belangrijkste motor van de lokale economie. Door de dierlijke productie en de toegang tot veemarkten te verbeteren, strijden we tegen honger en armoede. We maken veehouders bewust voor een betere hygiëne tijdens het melken en ondersteunen lokale coöperatieven die zuivelproducten op de markt brengen. We stimuleren agro-veehouders om de mest van hun vee te gebruiken op hun akkers en zo hun groenten- en fruitproductie te verhogen. We ondersteunen ook dorpen in het oprichten van gemeenschapsbanken, die microkredieten toekennen aan hun leden voor inkomensgenererende activiteiten.

 • Opleiding

  Door participatieve en praktijkgerichte opleidingen, waarbij traditionele kennis aangevuld wordt met nieuwe inzichten, kunnen de Afrikaanse veehouders hun toekomst beter in handen nemen. Ze leren ziektes herkennen en behandelen, ze leren lezen, schrijven en rekenen, ze leren onderhandelen, ze leren hoe een boekhouding bij te houden, ze leren hoe hun dieren het best te voeden, ze leren hoe hun productie te vergroten...

 • Vrede

  Vrede is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen, veehandel en economie. In gebieden waar water en grasland schaars zijn, vechten rivaliserende gemeenschappen om voedsel en water voor hun dieren. Gewapende veeroven zijn geen uitzondering. We moedigen afgevaardigden van vijandige gemeenschappen aan om samen afspraken te maken over de gebieden waar de verschillende kuddes rondtrekken, grazen en drinken.

 • Vrouwen

  Vrouwen zijn belangrijk voor de lokale economie en het gezin, maar krijgen in vele Afrikaanse landen niet de kans om zich te ontplooien. De rollen van vrouwen en mannen zijn strikt afgebakend, ook op het vlak van veeteelt. Over bepaalde dieren heeft ze eigendomsrecht, over andere enkel gebruiksrecht. We ondersteunen vrouwen door hun waardigheid en economische onafhankelijkheid te vergroten via de veeteelt, onder andere via microkredieten, opleidingen en het uitdelen van kleinvee.

Wereldvluchtelingendag: micro-ondernemingen voor Malinese veehouders

19 juni 2017

In het noorden van Burkina Faso ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen gevluchte Malinese veehouders bij het opzetten van microbedrijfjes. 

Lees meer...

Burkina Faso: melk voor vluchtelingenkinderen

31 mei 2017

Door conflicten in hun thuisland vluchtten heel wat Malinese veehouders de voorbije jaren naar kampen in Burkina Faso. Ze moesten de meeste van hun dieren achterlaten. De overblijvende kudde lijdt bij overmaat van ramp onder een gebrek aan water en gras tijdens het droogteseizoen. Als gevolg slagen de vluchtelingen er niet in hun traditionele maaltijden - die voornamelijk bestaan uit melk en gierst - aan te houden. Bij jonge kinderen heeft dit melktekort ernstige gevolgen.

Lees meer...
Blog

België versus Burkina Faso

Geschreven door Annelies Van Erp op 30 maart 2017

Acht maanden ben ik intussen aan de slag als Junior Assistent (BTC) bij Dierenartsen Zonder Grenzen in Burkina Faso. Als een spons neem ik nog elke dag nieuwe indrukken en informatie op. 

Belgie_versus_BF.pdf

Lees meer...

'Vrouwen integreren in de veeteeltsector is de logica zelve'

06 maart 2017

Ter gelegenheid van internationale vrouwendag (8 maart) geeft Dierenartsen Zonder Grenzen het woord aan sterke en moedige vrouwen in Burkina Faso.

Lees meer...

Melksnorren en gezonde dieren in Malinees vluchtelingenkamp

30 augustus 2016 -

"Lachende kinderen en melksnorren, drie keer per week is dat het beeld hier in het vluchtelingenkamp", vertelt Hama Boureima Dicko van het Dierenartsen Zonder Grenzen-team in Burkina Faso. "We kopen melk bij lokale minimelkerijen en brengen deze naar de kampen. Zo ondersteunen we niet alleen de vluchtelingen, maar ook de lokale vrouwen, die de melkerijen doen draaien."

Lees meer...