als de koe mocht kiezen
koos ze voor de natuur

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

  • Opleiding

    Om in België een draagvlak te creëren voor de familiale veehouderij en de voedselsoevereiniteit, zetten we ten eerste consumenten aan om minder vlees te eten, van betere kwaliteit en lokale oorsprong, geproduceerd met respect voor mens, dier en aarde. Ten tweede sensibiliseren we studenten diergeneeskunde en landbouwkunde, grootschalige vlees- en melkproducenten en veeartsen om duurzamer te produceren, met meer respect voor dierenwelzijn en milieu. Ten derde lobbyen we bij Belgische en Europese politici om de familiale veeteelt te integreren in hun beleid over klimaat, ontwikkelingssamenwerking, voedselsoevereiniteit en landbouw.

  • Natuur

    De veeteelt wordt vaak met de vinger gewezen voor zijn aandeel in de klimaatverandering. Toch is de sector niet altijd nefast voor het milieu: de kleinschalige veeteelt is niet vervuilend, draagt bij aan de biodiversiteit en houdt ecosystemen in stand. Voor vele nomadische volkeren in het Zuiden biedt dit model een antwoord op de wisselende beschikbaarheid van water en grasland in droge gebieden. Ook in België ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen de kleinschalige veeteelt, als een duurzaam productiemodel met respect voor dier, mens en milieu.

Bent u dierenarts en wilt u met ons naar Niger als ambassadeur?

23 juni 2017

Heeft u een passie voor diergeneeskunde, veeteelt en Afrika? Wilt u uw Afrikaanse collega’s beter leren kennen en hen een duwtje in de rug geven? Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt een gemotiveerde dierenarts om ambassadeur te worden van onze organisatie en mee naar Niger te gaan! Overtuig ons van uw motivatie, ten laatste op 30 juli, en wie weet bezoekt u in januari of februari 2018 wel onze activiteiten in Niger.

Lees meer...

Richting Karamoja voor Inge en Elisa

27 april 2017

Net als vorig jaar konden de dierenartsen die deelnamen aan onze campagne 'Koop een geit' een reis winnen naar Oeganda, om daar kennis te maken met de activiteiten en werking van Dierenartsen Zonder Grenzen. Dit jaar kwamen Inge Jansen uit Mol en Elisa Scohy uit Neuville als gelukkige winnaars uit de bus! Zij zullen in september 2017 naar de Karamojaregio in Oeganda trekken.

Lees meer...

Een recordbedrag voor Koop een geit

26 april 2017

De resultaten van de tweede editie van onze Koop een geit-campagne mogen er best zijn: tussen februari 2016 en januari 2017 kochten jullie 1.097 geiten, goed voor een bedrag van 54.841 euro. Een schitterend resultaat dat getuigt van een sterke solidariteit en inzet, vooral onder de Belgische dierenartsen. Proficiat en bedankt!

Lees meer...

Loop mee de 20 km door Brussel

15 februari 2017

Op 28 mei 2017 lopen we de 20 km door Brussel. Loop jij mee met ons topteam? Schrijf je dan razendsnel in.

Lees meer...

Santé, op betere gezondheidszorg in het Zuiden

28 oktober 2016

In 2015 startte 11.11.11 met 19 ngo’s, vakbonden en mutualiteiten een twee jaar durende campagne die pleit voor sociale bescherming voor iedereen, omdat dit recht lang niet voor iedereen is weggelegd. Dit jaar ligt de focus op de gezondheidszorg. Zo’n 1,3 miljard mensen hebben vandaag geen toegang tot gezondheidszorg, door afstand of simpelweg omdat ze er het geld niet voor hebben.

Lees meer...